TOPLANTI PROGRAMI

Program

 

Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Alanında Örgütsel Yapı: Bölüm Olma Süreci
7 Kasım 2014 (Hacettepe Üniversitesi R Salonu)

09:00-09:30

Açılış

 

Saygı Duruşu

 

İstiklal Marşı

 

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Oya G. ERSEVER HÜ PDR Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Filiz BİLGE Türk PDR-DER Genel Başkanı ve
                                  HÜ PDR Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Filiz BİLGE HÜ Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Celal BAYRAK HÜ Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. A. Murat TUNCER HÜ Rektörü
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN YÖK Danışmanı

09:30-10:00

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Gelişmelere İlişkin Genel Bir Değerlendirme, Toplantıdan Beklentiler ve Sonuç Bildirgesi Hazırlama Komisyonunun Oluşturulması

Prof. Dr. Filiz BİLGE (Türk PDR-DER Genel Başkanı)

10:00-10:15

Çay ve Kahve Arası

10:15-11:30

OTURUM 1: HÜ PDR Anabilim Dalında Bologna Sürecindeki Dersler ve Yeterlikler ile Toplumun Gereksinmeleri Dikkate Alınarak Bölüm Bazında Örgütlenmeye Yönelik Çalışmalar

Oturum Moderatörü: Prof. Dr. Oya G. ERSEVER
                                  Hacettepe Üniversitesi PDR Anabilim Dalı Başkanı

Konuşmacılar: Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM, Doç. Dr. İbrahim KEKLİK, Doç. Dr. Arif ÖZER ve Yrd. Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST
                              

11:30-12:00

OTURUM 2: Literatürde ve Toplumda Yaygın Olarak Kabul Gören PDR Programlarının Adının Tüm Üniversitelerde “Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)” Olmasının Önemi
            
Oturum Moderatörü ve Konuşmacı: Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR

                                     TÜM KATILIMCILAR                           

12:00-14:00

Öğle Yemeği

 

14:00-15:00

FORUM: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Gelişime Yönelik Çalışmalar

Başkan: Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

1. Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Rehberlik anlayışının lisans ve lisansüstü programlarında vurgulanması
 
2. Lisans ve lisansüstü programlar düzeyinde uygulama ve süpervizyon standartlarının belirlenmesine yönelik önceki yıllarda oluşturulan komisyon çalışmalarının devam etmesi

                                     TÜM KATILIMCILAR

15:30-16:00

Çay ve Kahve Arası

16:00-17:30

FORUM: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Gelişime Yönelik Çalışmalar

Başkanlar: Prof. Dr. Ayhan DEMİR
                   Prof. Dr. Filiz BİLGE
 
1. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türk PDR-DER’in koordineli olarak mesleki yeterliği arttırmaya yönelik işbirliğinin ve akademik çalışmaların arttırılması
 
2. PDR alanındaki akreditasyon çalışmalarını yürütmek ve bu konuda Yüksek Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu’na (YÖDEK) başvurma konusunda Türk PDR-DER Genel Merkezi’nin girişimde bulunması

3. Türk PDR-DER’in meslek alanında akredite olarak uzmanlık alanlarında sınav ve belgelendirme veren bir kurum haline gelmesi yönünde Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) nezdinde çalışmaların yapılması

                                     TÜM KATILIMCILAR

18:00-19:00

FORUM: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Gelişime Yönelik Çalışmalar

Başkan: Prof. Dr. Feride BACANLI

Meslek odasının kurulması ve meslek yasasının çıkarılması yönündeki girişimler

                                     TÜM KATILIMCILAR

20:00

Akşam Yemeği
Yer ve Ulaşım Açıklanacaktır

 

8 Kasım 2014 (Hacettepe Üniversitesi R Salonu)

09:30-10:00  

OTURUM: Sonuç Bildirgesine yazılması önerilen maddeler (Meslek odası, unvan, akreditasyon gibi)

Oturum Başkanı:

                                     TÜM KATILIMCILAR

 

10:00-10:15

 

Çay ve Kahve Arası

10:15-12:00

OTURUM:  Sonuç Bildirgesinin yazılması, sonraki toplantının kararlaştırılması, görevlendirmeler, dilek ve temenniler.

Oturum Başkanı:

                                     TÜM KATILIMCILAR

12:30-14:00

Öğle Yemeği

14:00-18:00

Sosyal Program

Not: Oturumda katılımcıların önerileri doğrultusunda programa son hali verilebilecektir.

 

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı