TOPLANTI DÜZENLEME KURULU
HÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar
Prof. Dr. Oya Ersever (PDR Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım
Prof. Dr. Tuncay Ergene
Prof. Dr. Filiz Bilge (Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Türkan Doğan
Doç. Dr. İbrahim Keklik
Doç. Dr. Arif Özer
Yrd.. Doç. Dr. Meliha Tuzgöl Dost
Arş. Gör. Dr. Özlem Haskan Avcı
Arş. Gör. Tülin Acar
Arş. Gör. Seval Kızıldağ
Arş. Gör. Selen Demirtaş Zorbaz
Arş. Gör. Fatma Arıcı
Arş. Gör. Özlem Ulaş
Arş. Gör. D. Didem Kepir Sávoly
Arş. Gör. Emine Feyza Dinçel
Arş. Gör. Gökhan Kabacaoğlu

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ
Prof. Dr. Filiz Bilge
Psk. Dan. Hakkı Eken
Psk. Dan. Ali Erdoğan
Uzm. Psk. Dan. Ülkü Yüksel
Psk. Dan. Şakir Canöz
Psk. Dan. Hayal Demirci
Yrd. Doç. Dr. Hasan Eşici

SEKRETERYA
Arş. Gör. Tülin Acar
Arş. Gör. Gökhan Kabacaoğlu
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı